Bezpieczeństwo IT

BEZPIECZEŃSTWO IT

Jak zadbać o bezpieczeństwo IT w firmie?

Praca w modelu cyfrowym, z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych, aplikacji i sieci to obecnie standard w biznesie, bez którego nie możemy mówić o harmonijnym rozwoju. Internet i nowoczesne technologie gwarantują nam ogromny potencjał, jednak wiążą się także z poważnym ryzykiem dotykającym obszaru bezpieczeństwa IT. Jak dbać o infrastrukturę IT i zasoby cyfrowe firmy?

Bezpieczeństwo IT – klucz do rozwoju naszej firmy

Każda organizacja w dzisiejszych czasach wykorzystuje w mniejszym lub większym stopniu dobrodziejstwa systemów informatycznych i internetu. Tym bardziej teraz, w czasach pracy zdalnej bardzo istotne jest, by każda organizacja zapewniała ciągłość procesów biznesowych w rozproszonym środowisku.

Każdy jednak z czasem przyzwyczaja się do zmian, wdrażania nowoczesnych technologii i użytkowania systemów informatycznych. To z kolei rodzi ryzyko niedopatrzeń, które w długim okresie czasu mogą powodować bardzo duże szkody dla organizacji, zarówno pod kątem finansowym, jak i pod kątem reputacji. Zbyt słabe hasła, brak regularnej kopii zapasowej, utrata danych czy phishing – to tylko nieliczne zagrożenia, które czyhają na każdego użytkownika. By minimalizować te ryzyka, niezbędne jest wdrożenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa IT.

Dlaczego warto zadbać o bezpieczeństwo informatyczne firmy?

Bezpieczeństwo informatyczne jedna z najważniejszych determinant warunkująca optymalne wykorzystywanie zasobów i realizowanie procesów biznesowych. Dlaczego warto dbać o zabezpieczenie danych firmy i cyberbezpieczeństwo?

Wciąż wśród wielu przedsiębiorstw panuje błędne przekonanie, że programy antywirusowe to najwyższa forma ochrona. Nic jednak nie zastąpi prewencji i uświadamiania pracownikom, jak istotne jest zachowywanie wysokich standardów uwzględniających pracę z danymi i systemami informatycznymi.

Bezpieczeństwo IT to gwarancja rozwoju firmy, możliwość skupienia się na realizowaniu swoich zadań, inwestowaniu w perspektywiczne obszary działalności bez obaw o okazjonalne wycieki danych, lub cyberataki, które mogą zniweczyć wiele lat ciężkiej pracy. 

Sposób na bezpieczną transformację cyfrową organizacji? Audyt bezpieczeństwa IT

W jaki sposób rozwinąć w organizacji procedury mające na celu zabezpieczenie danych firmy? W wielu przypadkach Outsourcing IT to alternatywa zapewniająca przerzucenie procesów bezpieczeństwa IT na firmę, która specjalizuje się w tych zagadnieniach.

By jednak organizacja mogła sama dbać o bezpieczeństwo IT, dobrą praktyką jest skorzystanie z usługi wskazującej na słabe i mocne strony naszych zabezpieczeń infrastruktury informatycznej. Audyt bezpieczeństwa IT to złożony proces, który dostarczy nam kluczowych informacji o infrastrukturze IT dostępnej w firmie, zabezpieczeniu danych, a także ogólnej kondycji systemów bezpieczeństwa obecnych obecnie w firmie. To punkt wyjścia do zwiększenia efektywności zasobów informatycznych, co pozwoli nam rozwijać przedsiębiorstwo w bezpiecznym środowisku.

bezpieczeństwo it w firmie krakow

Jako specjaliści w bezpieczeństwie IT oferujemy złożone audyty informatyczne, testy bezpieczeństwa oraz wdrożenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w firmie.

Firma IT w Krakowie Delcom świadczy także usługi w zakresie bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa serwerów oraz całych Data Center.

Oferta jest ustalana z każdych z naszych Klientów w sposób indywidualny. Nie zwlekaj zatem i skontaktuj się z nami już dziś.

Zapraszamy do współpracy.