Optymalizacja kosztów IT

Optymalizacja kosztów IT

Infrastruktura IT obecna w każdej rozwijającej się firmie to z jednej strony fundament rozwoju przedsiębiorstwa, a z drugiej znaczny koszt, który może skutecznie obciążyć firmę, uniemożliwiając jej zdobycie odpowiedniej rentowności. Jak inwestować w nowoczesne rozwiązania  IT i jednocześnie redukować koszty procesów biznesowych?

Sprawdź rozwiązania w zakresie optymalizacji kosztów, które pomogą spełnić cele biznesowe.

Optymalizacja struktury IT – sposób na rozwój biznesu poprzez redukcję kosztów

Infrastruktura IT, będąca jednym z najbardziej podstawowych elementów każdego biznesu z roku na rok zyskuje na znaczeniu. To właśnie dzięki informatyzacji i digitalizacji procesów biznesowych jesteśmy w stanie odpowiadać na zmienne potrzeby rynku, skalować biznes i zwiększać efektywność całej firmy. Z drugiej strony jednak wysokie koszty utrzymania struktury IT znacznie zmniejszają potencjał dalszych inwestycji w tym kierunku.

Rozwiązanie? Optymalizacja kosztów IT, w której pomoże nam firma IT w Krakowie Delcom. Firma ta od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu usług IT, zabezpieczania najważniejszych elementów infrastruktury, a także wsparcia w zakresie optymalizacji kosztów.

Na czym polega Optymalizacja kosztów infrastruktury informatycznej w Krakowie?

Na czym polega usługa optymalizacji kosztów IT w naszej firmie? Przede wszystkim jest to rozbudowany proces, w którym powinien uczestniczyć podmiot zewnętrzny, wyspecjalizowany w procesach optymalizacyjnych, który nie jest związany w żaden sposób z przedsiębiorstwem.

Proces optymalizacji rozpoczyna się od dokładnej weryfikacji stanu faktycznego infrastruktury. Audyt środowiska IT, uwzględniający procesy, sprzęt, licencje i oprogramowanie pozwoli na ujawnienie wszelkich słabych stron, które generują ponadprzeciętne wydatki. Wynikiem audytu będzie szczegółowy raport, na podstawie którego będziemy w stanie dokonywać kolejnych zmian w swojej firmie.

Delcom w ramach optymalizacji kosztów zadba o to, by zarządzanie infrastrukturą informatyczną było prostsze i tańsze – czy to poprzez wymianę sprzętu i oprogramowania, czy to poprzez ułatwienie procesu, który dotychczas wymagał udziału kilku specjalistów. Optymalizacja to także identyfikowanie obszarów do automatyzacji. W niektórych firmach nawet 60% procesów można zautomatyzować, uwalniając ogromne pokłady oszczędności, o których nigdy wcześniej nawet nie myśleliśmy.

Każdorazowo Delcom, optymalizując infrastrukturę IT, bazuje na potrzebach klienta i jego najlepszym interesie. Dlatego audyt, będący wstępem, może zawieść nas do innych, nieoczywistych rozwiązań, które okażą się najlepsze dla finansów naszej firmy. Outsourcing wszystkich procesów informatycznych? Inwestycja w usługi chmurowe? To tylko nieliczne ze sposobów, jak dzisiaj Delcom może zoptymalizować infrastrukturę IT w naszej Twojej firmie.

Korzyści wynikające z optymalizacji kosztów IT

Dostosowanie struktury IT to dzisiejszych wymogów branży to trudne zadanie, które niejednokrotnie wiąże się z szeregiem wyrzeczeń. By jednak zyskać potencjał do ciągłego rozszerzania swojej przewagi konkurencyjnej, niezbędne jest skorzystanie z usługi wsparcia w optymalizacji kosztów IT.

Co daje nam taka usługa? Przede wszystkim oszczędności, które wcześniej pochłaniało utrzymanie skomplikowanych procesów, specjalistów IT oraz sprzętu.

Poprzez takie rozwiązania, jak automatyzacja procesów biznesowych, outsourcing usług IT, znaczne uproszczenie cyklu życia procesu i wymianę oprogramowania, firma może funkcjonować na rynku ze znacznie większym potencjałem biznesowym.

Zapraszamy do skorzystania z usług optymalizacji infrastruktury IT. Oferujemy wsparcie każdemu przedsiębiorstwu, uwzględniając specyfikę procesów IT, sektor działalności, a także indywidualne preferencje w zakresie optymalizacji kosztów.