Podpis kwalifikowany dla geodetów

e-podpis

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z dniem 01.01.2022 r. geodeci zobowiązani będą do wejścia w posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego a następnie wykorzystywania go w swojej codziennej pracy.

E-podpis dla geodety to nic innego jak podpis elektroniczny posiadający taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny. Podpis kwalifikowany dla geodety jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym umożliwiającym weryfikację składającego podpis. Używać go może zatem jedynie ta osoba, do której podpis wraz z certyfikatem zostały przyporządkowane. Podpis elektroniczny dla geodety  posłuży zarówno do złożenia podpisu na operacie technicznym podlegającym obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jak również  będzie mógł zostać wykorzystany we wszystkich sprawach urzędowych oraz codziennej pracy.

PODPIS KWALIFIKOWANY DLA GEODETÓW

Za sprawą planowanych modernizacji przedstawiciele świata geodezji zmuszeni będą sprostać z góry narzuconym wymaganiom. Wychodząc naprzeciw powyższym wymaganiom DELCOM Firma IT pozwala sobie przedstawić ofertę współpracy polegającą na wdrożeniu certyfikatu podpisu kwalifikowanego CERTUM w możliwie najniższych cenach.

Podpis kwalifikowany Kraków

Jako Autoryzowany Partner Asseco Data Systems S.A. firma DELCOM rozpoczęła wdrażanie certyfikatów podpisów kwalifikowanych Certum.

Jako Autoryzowany Partner Asseco Data Systems S.A. rozpoczęliśmy wdrażanie certyfikatów podpisów kwalifikowanych Certum a przez wzgląd na mocno rozwijającą się współpracę z Asseco jako jedyni w Polsce otrzymaliśmy wyłączność na najlepsze warunki cenowe.

Oferta podpisu kwalifikowanego dla geodetów obejmuje trzy warianty wydawanych certyfikatów:

– Certum Standard

– Certum Mini

– SimplySign

partner Asseco Kraków
2991 rok
  • SimplySign

  • Podpisując dokument za pomocą SimplySign, korzystasz z wygodnej aplikacji mobilnej
2 lata - 389,00 zł; 3 lata - 479,00 zł
czytnik do podpisów elektronicznych
2821 rok
  • Certum Standard

  • Zestaw Certum STANDARD  to urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego
2 lata - 356,00 zł; 3 lata - 456,00 zł
e-podpis
2821 rok
  • Certum Mini

  • Zestaw CERTUM Mini wprost idealny dla klientów poszukujących rozwiązań mobilnych
2 lata - 356,00 zł; 3 lata - 456,00 zł

Wszystkie podawane ceny są cenami netto.

Certum Standard oraz Certum Mini to certyfikaty posiadające czytnik kart kryptograficznych oraz kartę kryptograficzną. Mobilny podpis elektroniczny SimplySing natomiast jest certyfikatem nieposiadającym czytnika ani karty a autoryzacja podpisu następuje za pomocą telefonu komórkowego co jest dla wielu Klientów rozwiązaniem znacznie szybszym i wygodniejszym. Certyfikaty w zależności od potrzeb Klienta wydawane są na 1 rok, 2 lata lub 3 lata a można je zamówić w Krakowie.

Jak uzyskać kwalifikowany podpis kwalifikowany dla geodetów

Aby taki certyfikat kwalifikowany uzyskać należy przeprowadzić tzn. weryfikację tożsamości Klienta/Subskrybenta, gdyż w związku z pełnioną funkcją rekomendowane jest wprowadzenie dodatkowych danych dotyczących wykonywanego zawodu tj. geodety. Weryfikacji dokonujemy w naszym krakowskim biurze w Punkcie Potwierdzenia Tożsamości, osobiście we wskazanym przez Klienta miejscu bądź w procesie zdalnej obsługi. Koszt weryfikacji to 140,00 netto.

W ramach kosztów weryfikacji proponujemy dodatkowo – bezpłatnie – każdemu geodecie:

– pomoc w instalacji oprogramowania proCertum po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowanego

– krótkie szkolenie z podpisywania elektronicznego dokumentów

Podpis kwalifikowany dla geodetów to zarówno wygoda jak i bezpieczeństwo. Podpisu elektronicznego nie da się sfałszować. Dlatego chcąc sprostać wymaganiom XXI wieku, już dziś zdecyduj się na zakup certyfikatu kwalifikowanego dając sobie i swojej firmie szansę na wejście w zupełnie nowy wymiar biznesu. Zapraszamy do współpracy.